top of page

“Els indians” és com es coneixia a Catalunya els aventurers i comerciants que després d’haver emigrat a les colònies espanyoles a Amèrica, tornaven a la metròpoli un cop havien fet fortuna, o com deien a l’època “havien fet les Amèriques”.

bottom of page