top of page

Els nostres espectacles tenen un denominador comú: oferir al públic un combinat amb els diferents aspectes festius i tradicionals del nostre país i de zones culturalment properes. Una mostra que segons l'espectacle pot ser més àmplia o més reduïda, però sempre portarà el segell de XAROP DE CANYA.

bottom of page