Personalitats reconegudes del Modernisme, personatges populars que representen la societat de finals del segle XIX i inicis del segle XX , reproduccions teatrals o d’animació de símbols representatius del Modernisme... "El retorn dels quatre Gats"

EL RETORN DELS QUATRE GATS
EL RETORN DELS QUATRE GATS

El Modernisme

EL RETORN DELS QUATRE GATS
EL RETORN DELS QUATRE GATS

Personatges anònims, artistes, recreacions al·legòriques i prohoms de l'època

EL RETORN DELS QUATRE GATS
EL RETORN DELS QUATRE GATS

Carmen Miranda

EL RETORN DELS QUATRE GATS
EL RETORN DELS QUATRE GATS

El Modernisme

1/22